Drobečková navigace

ÚVOD > ISPOP

ISPOP – Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností

  • je zřízen zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí

Zpracování Souhrnné provozní evidence zdroje znečišťování ovzduší - § 17, odst. 3, písm.c) zákona 201/2012Sb.(F_OVZ_SPE) a podání poplatkového přiznání pro zdroje znečišťování ovzduší - § 15, odst. 8, zákona 201/2012 Sb.

Dále zajišťuji a zpracovávám následující podání hlášení do ISPOPu:

  •  Hlášení do integrovaného registru znečišťování - §3 zákona č.25/2008 Sb. (F_IRZ)
  •  Poplatkové hlášení za zdroj znečišťování – vyhl.č. 123/2013 Sb.-příloha (F_VOD_OV)
  •  Odběr podzemní vody - §10 vyhl.č.431/2001 Sb.-příloha č.1 (F_VOD_ODBER_PODZ)
  •  Odběr povrchové vody - §10 vyhl.č.431/2001 Sb.-příloha č.2 (F_VOD_ODBER_POVR)
  •  Vypouštění vody - §10 vyhl. č.431/2001 Sb.-příloha č.3 (F_VOD_VYPOUSTENI)
  •  Hlášení o produkci a nakládání s odpady - §21 a §22 vyhl.č.383/2001 Sb. -příloha č. 20 (F_ODP_PROD)

 

V případě vašeho dotazu nás kontaktuje  nebo napiště.